Tentang Peniadaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan

Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)